Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντικατάσταση λόγω Απώλειας - Κλοπής

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος)
 • Βεβαίωση απώλειας Άδειας Οδήγησης από την Αστυνομία
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

Παράβολα

 • Ενιαίο Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια αξίας 69,02€(Κωδικός: 37)

Για την συλλογή των δικαιολογητικών:

 1. Να τυπώσετε τις δυο αιτήσεις και να πάτε σε ένα Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα και να θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής σας.
 2. Να πάτε στην Αστυνομία και να δηλώσετε την απώλεια της Άδειας Οδήγησης και να πάρετε την βεβαίωση.
 3. Να βγάλετε 2 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα.
 4. Να  προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά στη Σχολή μας, ώστε να τυπώσουμε τα παράβολα προς πληρωμή και να καταθέσουμε στο αρμόδιο τμήμα.
 5. Τέλος θα σας δώσουμε τη βεβαίωση κατάθεσης και στη συνέχεια το νέο δίπλωμα.