Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανανέωση Διπλώματος

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος)
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Άδεια Οδήγησης που πρόκειται να ανανεωθεί.
 • Πιστοποιητικό οφθαλμίατρου για ανανέωση ικανότητας οδήγησης
 • Πιστοποιητικό παθολόγου για ανανέωση ικανότητας οδήγησης
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

Παράβολα

 • Παράβολο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 60€. (Κωδικός: 20)
 • Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης αξίας 30€. (Κωδικός: 28)
 • Χαρτόσημο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 18€. (Κωδικός: 65)
 • Σε περίπτωση φθοράς της άδειας ή αλλαγής στοιχείων επιπλέον χαρτόσημο αντίγραφο εντύπου άδειας αξίας 9,02€. (Κωδικός: 66)

    ή

 • Ενιαίο – ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης αξίας 108€.        (Κωδικός: 39)

Για την συλλογή των δικαιολογητικών:

 1. Πρέπει να έχετε τις φωτογραφίες.
 2. Να τυπώσετε τις δυο αιτήσεις και να πάτε σε ένα Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα και να θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής σας.
 3. Να επισκεφθείτε ιατρούς με όλα τα δικαιολογητικά για τις απαιτούμενες εξετάσεις περί ανανέωσης άδειας οδήγησης.
 4. Να  προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά στη Σχολή μας, ώστε να τυπώσουμε τα παράβολα προς πληρωμή και να καταθέσουμε στο αρμόδιο τμήμα.
 5. Τέλος θα σας δώσουμε τη βεβαίωση κατάθεσης και στη συνέχεια το νέο δίπλωμα.